Search

mPOS

 

Mức ưu đãi: Tặng thêm 20.000 đồng vào tài khoản chính khi nạp tiền điện thoại trên https://mpos.vn và thanh toán bằng QR Easy.

Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng quốc tế SCB Mastercard.

Thời gian ưu đãi: từ nay đến 21/10/2018.

Điện thoại: 1900 63 64 88

Website: https://mpos.vn/thanh-toan-qua-ma-qr

Tải về chi tiết chương trình tại đây

 

top