Search

MỞ THẺ VINID HOÀN TIỀN ĐẾN 100.000Đ VỚI THẺ SCB MASTERCARD

 

Ưu đãi:

- Tặng 50 điểm VinID(tương đương 50.000 đồng) cho đơn hàng hàng có giá trị từ 300.000đ thanh toán bằng thẻ SCB Mastercard® và có tích điểm bởi chính chủ thẻ VinID

- Tặng 100 điểm VinID (tương đương 100.000 đồng) với những đơn hàng có giá trị từ 500.000đ thanh toán bằng thẻ SCB Mastercard® và có tích điểm bởi chính chủ thẻ VinID

Thời gian: 01/10 - 31/10/2018

Áp dụng: Chủ thẻ SCB Mastercard

Điều kiện và điều khoản: Xem chi tiết tại đây

Hotline: 1900 6538

Tải về chi tiết chương trình tại đây

 

top