Search

LOTTE MART: NHẬN NGAY QUÀ TẶNG KHI CHẠM ĐỂ THANH TOÁN VỚI THẺ SCB VISA

 

1. Ưu đãi: Nhận ngay quà tặng khi chạm để thanh toán với thẻ Visa cho giao dịch từ 400.000 đồng
2. Thời gian: Từ nay đến 05/01/2021
3. Áp dụng: Tất cả Chủ thẻ SCB Visa
4. Điều kiện điều khoản:
- Thẻ Visa được sử dụng để thanh toán thỏa mãn các điều kiện của Giao dịch hợp lệ
- Chương trình khuyến mãi có thể kết thúc trước thời hạn
Chương trình khuyến mãi có thể được áp dụng đồng thời cùng các khuyến mãi khác
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Lotte Mart và Chủ thẻ Visa, Lotte Mart sẽ chịu trách nhiệm xử lý và có quyết định cuối cùng.
5. Địa điểm áp dụng: Tất cả cửa hàng của Lotte Mart trên toàn quốc

 

top