Search

LOTTE CINEMA

 

Mức ưu đãi: Mua 04 vé trả tiền 03 Vé

Thời gian ưu đãi: từ 28/04 – 28/07/2018

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ SCB Mastercard

Kênh áp dụng: Tất cả các cụm rạp Lotte Cinema

Điều kiện và điều khoản:

Mỗi chủ thẻ được nhận tối đa 02 vé trong toàn bộ chương trình: Mua 4 trả tiền 3, mua 8 trả tiền 6, mua 12 trả tiền 10....

Vé khi mua phải cùng ngày, cùng suất chiếu và cùng bộ phim, áp dụng cho tất cả các ngày và chỉ áp dụng cho vé xem phim 2D.

Số lượng vé có hạn (2.000 vé) ưu tiên khách hàng tới trước được hưởng ưu đãi trước

 

top