Search

LAZADA: GIẢM ĐẾN 200.000 ĐỒNG THỨ 4, THỨ 5 HẰNG TUẦN

 


1. Ưu đãi:
- Ưu đãi 1: Giảm giá hàng tuần: Giảm ngay 100.000đ cho đơn hàng từ 800.000đ vào ngày thứ tư, thứ năm hàng tuần từ 15/04/2020 – 30/06/2020.
- Ưu đãi 2: Giảm giá 03 ngày Midyear Campaign: Giảm ngay 200.000đ cho đơn hàng từ 1.200.000đ.
(Thời gian chi tiết triển khai ưu đãi 02 sẽ được niêm yết tại website thể lệ của chương trình trước thời điểm bắt đầu ít nhất 01 tuần)
2. Thời gian: Từ 15/04/2020 đến ngày 30/06/2020.
3. Áp dụng:
- Áp dụng cho thẻ SCB Visa/ Mastercard
- Không áp dụng cho thẻ ATM (thẻ thanh toán nội địa)
4. Điều kiện điều khoản:
5. Kênh áp dụng: Tại Website/ Ứng dụng Lazada
6. Lưu ý
Khách hàng phải sử dụng Thẻ SCB Visa/Mastercard khi mua hàng trên website www.lazada.vn và ứng dụng Lazada.
+ Số lượt ưu đãi áp dụng:
- Ưu đãi 1: 80 giao dịch đầu tiên/ ngày.
- Ưu đãi 2: 120 giao dịch đầu tiên/ ngày.
+ Mỗi khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi 01 thẻ/ 01 lần/ ngày ưu đãi.
02 mức ưu đãi trên không được áp dụng đồng thời với nhau.

 

top