Search

KKDAY: GIẢM ĐẾN 25%

 

1. Ưu đãi:
- Giảm đến 25% dành cho sản phẩm áp dụng (không yêu cầu chi tiêu tối thiểu)
2. Thời gian: Từ nay đến 31/07/2020
3. Áp dụng:
- Áp dụng cho thẻ SCB Mastercard
4. Điều kiện điều khoản:
- Nhập mã KKMC25 tại https://www.kkday.com/vi/affiliate/whlb/mcdestination để được hưởng ưu đãi
- Chi tiết chương trình xem tại đây
5. Liên hệ: 19006538

 

top