Search

IVY KIDS

 

Mức ưu đãi: Giảm thêm 5% tổng hóa đơn

Thẻ áp dụng: Chủ thẻ SCB Visa/Mastercard

Thời gian ưu đãi: 15/12/2019 - 31/12/2021.

Điều khoản và điều kiện chung:

- Ưu đãi được áp dụng sau khi hưởng các ưu đãi chuẩn của trường (tùy vào chính sách ưu đãi của trường tại thời điểm Khách hàng đăng ký

- Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB Visa/Mastercard thanh toán qua POS của Trường để được hưởng ưu đãi.

- Ưu đãi/giảm giá KHÔNG được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.

- KHÔNG áp dụng cùng lúc với chương trình trả góp 0%.

Bạn có biết những ưu đãi dưới đây chưa?

 

top