Search

HI-5 SUPERS

 

Mức ưu đãi: Giảm 10% dành cho chủ thẻ SCB khi nhập mã SCBHI5.

Thời gian: Từ nay đến 30/04/2018

Kênh áp dụng: Online

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ SCB.

Website:

Hồ Chí Minh: https://ticketbox.vn/event/hi-5-supers-70133/45938

Hà Nội: https://ticketbox.vn/event/hi-5-supers-70134/45946

 

top