Search

GRAB: ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 240.000 ĐỒNG

 

1.Ưu đãi: đến 240.000 đồng

 • Ưu đãi 1: Giảm 10,000VNĐ cho dịch vụ GrabBike tối thiểu 40,000VNĐ
 • Ưu đãi 2: Giảm 20,000VNĐ cho dịch vụ GrabCar tối thiểu 80,000VNĐ.
 • Ưu đãi 3: Giảm 50,000VNĐ cho dịch vụ GrabFood tối thiểu 200,000VNĐ

2. Thời gian:

 • Ưu đãi 1: Áp dụng vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 hàng tuần từ 17/01/2022 đến hết ngày 30/04/2022
 • Ưu đãi 2: Áp dụng vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, từ 17/01/2022 đến hết ngày 30/04/2022.
 • Ưu đãi 3: Áp dụng vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, từ 01/03/2022 đến hết ngày 31/05/2022

3. Áp dụng: Tất cả Thẻ Tín dụng SCB Visa/ Mastercard

4. Điều kiện & điều khoản:

 • Khách hàng phải sử dụng Thẻ tín dụng SCB Visa/Mastercard có đầu BIN sau: 489516, 489517, 489518, 510235, 545579, 554627 thanh toán tại kênh áp dụng để được hưởng ưu đãi. Đồng thời, Khách hàng cần thỏa điều kiện về số tiền tối thiểu được quy định.
 • Mỗi Khách hàng được sử dụng tối đa 03 lần/ mỗi ưu đãi
 • Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác.
 • Lượt giảm giá sẽ không cấp lại trong trường hợp đơn hàng bị hoàn và/hoặc hủy vì bất kỳ lý do gì.
 • Khách hàng có thể không nhận được ưu đãi nếu ngân sách được phân bổ đã được sử dụng hết. Chương trình có thể kết thúc tại thời điểm ngân sách của chương trình đã được Khách hàng sử dụng hết hoặc hết thời gian của chương trình tùy điều kiện nào đến trước.
 • Khách hàng chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền giảm giá. SCB không chịu trách nhiệm về việc hệ thống không hiển thị số tiền giảm giá mà Khách hàng vẫn tiến hành thanh toán.
 • Trong mọi trường hợp tranh chấp, quyết định của Moca và SCB là quyết định cuối cùng.
 • Khu vực áp dụng: Tất cả các khu vực có triển khai GrabCar/GrabBike/GrabFood trên ứng dụng Grab theo từng thời kỳ.

5. Kênh áp dụng:

Trực tiếp tại Ứng dụng GRAB

 

top