Search

GRAB FOOD

 

1. Ưu đãi: Giảm trực tiếp 40.000 Đồng khi thanh toán Grab food bằng thẻ Visa

2. Thời gian: Từ nay đến 17/11/2020

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa

4. Điều kiện điều khoản:

- Áp dụng 200 mã VISA40/ ngày

- Chỉ áp dụng vào thứ ba

- Không áp dụng cho khuyến mãi khác

- Không áp dụng cho phí vận chuyển

5. Kênh áp dụng: Khi thanh toán trên ứng dụng Grab food bằng thẻ Visa

6. Lưu ý:

Hướng dẫn tích hợp Thẻ Visa vào Phương thức thanh toán của Grab mà không cần thông qua Moca:

1. Truy cập Ứng dụng Grab

2. Đặt món ăn

3. Trên thanh công cụ, hiển thị giá, chọn "Thêm phương thức thanh toán"

4. Chọn "Thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ"

5. Nhập thông tin thẻ Visa

6. Chọn "Lưu"

7. Tận hưởng dịch vụ với ưu đãi từ Visa.

_ Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.

_ Visa và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.

_ Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng.

_ Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.

_ Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

Bạn có biết những ưu đãi dưới đây chưa?

 

top