Search

GO DEE

 

1. Ưu đãi: Giảm ngay 15.000 VND khi thanh toán bằng thẻ Visa tại GoDee

2. Thời gian: Từ 15/03/2020 đến 17/11/2020

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa

4. Điều kiện điều khoản:

- Áp dụng 500 mã / ngày

- Chỉ áp dụng thanh toán trực tuyến

- Chỉ áp dụng vào thứ ba

- Áp dụng cho khuyến mãi khác

- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.

- Visa và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng.

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

5. Địa chỉ: Khi thanh toán trực tuyến tại GoDee

6. Hướng dẫn sử dụng:

1. Chọn thêm thẻ Visa trên cổng thanh toán Payoo trên màn hình điện thoại.

2. Mã khuyến mãi sẽ được áp dụng tự động trên giao dịch

3. Tận hưởng dịch vụ

 

top