Search

GLOBAL BALOONING AUSTRALIA

 

Mức ưu đãi: Giảm ngay 85AUD khi mua vé tham quan bằng khinh khí cầu ở Melbourne hoặc thung lũng Yarra (khi chọn vé tham quan “Chỉ dịch vụ bay” hoặc “Dịch vụ bay kèm ăn sáng”).

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 30/06/2018

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ SCB Visa.

Kênh áp dụng: Gọi hotline +61-3-9428-5703 hoặc email baloon@globalbalooning.com.au

 

top