Search

GENETICA: GÓI PHÂN TÍCH GEN G-IMMUNITY

 

1. Ưu đãi: Nhập mã SCBGEN trên ứng dụng và thanh toán bằng thẻ SCB để sử dụng dịch vụ Phân tích/ Giải mã Gen G-Immunity còn 1.990.000 đồng (giá gốc 3.500.000 đồng)

2. Thời gian: Từ 10/05 đến 30/06/2020

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard

4. Điều kiện điều khoản:

  • Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB Visa/Mastercard để hưởng ưu đãi.
  • Không cộng dồn với các chương trình khuyến mãi khác.
  • Ưu đãi không được chuyển đổi thành tiền mặt/ hàng hóa/ dịch vụ khác.
  • Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra số tiền giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện số tiền giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán.
  • Thông tin tham khảo:

5. Kênh áp dụng: Toàn quốc. Genetica sẽ liên hệ Khách hàng và hướng dẫn lấy mẫu

 

top