Search

FAHASA: GIẢM 30.000 ĐỒNG

 

1. Ưu đãi: Giảm 30.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ Visa tại FAHASA

2. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa

3. Thời gian: Từ nay đến 17/11/2020

4. Điều kiện điều khoản:

  • Chỉ áp dụng với đơn hàng online bằng thẻ Visa
  • Áp dụng vào thứ 3 hàng tuần.
  • Áp dụng 200 codes/ ngày
  • Áp dụng với hóa đơn hàng từ 150,000 VND.
  • Áp dụng với tất cả các loại hàng hóa( trừ sách giáo khoa và phiếu mua hàng)
  • Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác
  • Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.
  • Visa và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.
  • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng.
  • Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

Cách lấy mã:

1.Truy cập vào trang chương trình , nhận mã ưu đãi trên banner
2. Sau khi mua sắm, nhập mã ở bước thanh toán
3. Tận hưởng dịch vụ

Chi tiết chương trình xem tại đây

Mua sách tại đây

 

top