Search

EXPEDIA: TÍCH NGAY 1.000 ĐIỂM THƯỞNG

 

1. Ưu đãi:
Nhận ngay 1.000 điểm thưởng Expedia cho lần đặt chỗ đầu tiên khi thanh toán bằng thẻ SCB Mastercard bằng tài khoản Expedia
2. Thời gian: Từ nay đến hết 30/09 - 30 tháng 9 năm 2020
Thời gian lưu trú: Bây giờ - 31 tháng 3 năm 2021
3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Mastercard
4. Điều kiện, điều khoản:
- Phiếu giảm giá chỉ áp dụng cho phòng đầu tiên trong đặt phòng.
- Ưu đãi điểm thưởng Expedia chỉ dành cho các thành viên của Expedia Rewards chưa lưu bất kỳ thẻ Mastercard nào trong hồ sơ thành viên của họ trước thời gian ưu đãi.
- 1.000 điểm Phần thưởng Expedia sẽ được cộng vào tài khoản Phần thưởng Expedia của thành viên khi thực hiện đặt phòng đầu tiên sau khi khách hàng thực hiện.
- Ưu đãi chỉ có giá trị đối với các đặt phòng trả trước và không thể đổi cho các đặt phòng được thanh toán tại điểm đến.
- Điểm Khuyến mãi sẽ được ghi có sau khi Thẻ Mastercard được lưu trong tài khoản của thành viên và không bị xóa và thanh toán cho lần đặt chỗ đầu tiên đã được xử lý, với điều kiện là Thẻ Mastercard hợp lệ và không bị hủy hoặc bị tạm dừng tại thời điểm ghi có Điểm thưởng Expedia .
- Điểm Khuyến mãi sẽ không được cộng cho các đặt chỗ bị hủy (bị hủy vì bất kỳ lý do gì).
5. Kênh áp dụng:
www.expedia.com/

 

top