Search

ELISE: GIẢM ĐẾN 15%

 

1. Ưu đãi:

  • Ưu đãi 01: Giảm 15% dành cho chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard hạng thẻ Platinum,World
  • Ưu đãi 02: Giảm 10% dành cho chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard còn lại.

2. Thời gian:

  • Ưu đãi: Từ nay đến 30/06/2021.

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard

4. Điều kiện điều khoản:
- Khách hàng phải thanh toán bằng thẻ SCB Visa/ Mastercard để hưởng ưu đãi.
- Không cộng dồn với các chương trình khuyến mãi khác tại Elise.
- Khách hàng chỉ đươc áp dụng 01 ưu đãi/hóa đơn.
- Ưu đãi không được chuyển đổi thành tiền mặt/ hàng hóa/ dịch vụ khác

5. Kênh áp dụng:
- Website: https://elise.vn
- Hệ thống cửa hàng của Elise trên toán quốc.

 

top