Search

ELISE: GIẢM ĐẾN 15%

 

1. Ưu đãi:

  • Giảm 15% cho thẻ Tín dụng SCB Mastercard World, SCB Visa Platinum và thẻ Thanh toán SCB Mastercard Debit Signature
  • Giảm 10% cho các thẻ SCB Visa/ Mastercard còn lại

2. Thời gian: Từ nay đến 30/06/2020

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard

4. Điều kiện điều khoản:

  • Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB Visa/ Mastercard thanh toán để được hưởng ưu đãi.
  • ưu đãi không áp dụng song song với các khuyến mại khác của Elise
  • Ưu đãi/giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.

5. Địa điểm áp dụng: Trực tiếp tại showroom Elise toàn quốc

Bạn có biết những ưu đãi dưới đây chưa?

 

top