Search

ĐẦU TUẦN HỨNG KHỞI CÙNG SCB VÀ LAZADA

 

1. Ưu đãi:

 • Giảm 10% (tối đa 100.0000 đồng) khi nhập mã MASTERCARD19 cho chủ thẻ SCB Mastercard vào Thứ 2 hàng tuần từ nay đến 24/02/2020
 • Giảm 100.000 đồng cho hóa đơn từ 800.000 đồng vào Thứ 4 hàng tuần từ 05/02/2020 đến 25/03/2020

2. Thời gian: Từ nay đến 25/03/2020 tùy ưu đãi

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard tùy ưu đãi

4. Điều kiện điều khoản

Đối với ưu đãi vào thứ 2:

 • Áp dụng từ 9h00 đến 23:59:59 mỗi ngày thứ 2
 • Áp dụng cho hóa đơn thanh toán toàn bộ
 • Số lượng ưu đãi có hạn
 • Chi tiết xem tại http://lazada.vn/mastercard

Đối với các ưu đãi còn lại:

 • Khách hàng cần thực hiện lấy mã ưu đãi trước tại mục “Mã ưu đãi” tại website/ app của Lazada, đồng thời phải sử dụng thẻ SCB Visa/ Mastercard thanh toán tại 2 kênh áp dụng này và cần thỏa điều kiện về số tiền tối thiểu được quy định theo mỗi chương trình để được hưởng ưu đãi.
 • Số lượng ưu đãi hàng tuần: 100 ưu đãi/ ngày triển khai. Trong đó: mỗi thẻ được hưởng ưu đãi 1 lần/ tuần/ ngày triển khai
 • Ưu đãi bắt đầu từ 09:00 – 23:59:59 hoặc đến khi hết lượt ưu đãi tùy điều kiện nào đến trước.
 • Kênh áp dụng: website www.lazada.vn và ứng dụng Lazada. Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB Visa/ Mastercard thanh toán tại 2 kênh áp dụng này để được hưởng ưu đãi. Đồng thời, khách hàng cần thỏa điều kiện về số tiền tối thiểu được quy định theo mỗi chương trình.
 • Áp dụng cho tất cả sản phẩm được bán/cung cấp tại Website/Ứng Dụng (ngoại trừ sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em, các sản phẩm của Vinamilk, một số sản phẩm khác được bán và giao bởi một số nhà cung cấp được ghi rõ không áp dụng hình thức thu thập phiếu ưu đãi, sản phẩm không được ưu đãi theo quy định của pháp luật hoặc các sản phẩm khác theo thỏa thuận giữa Các Bên tại từng thời điểm).
 • Phiếu ưu đãi đồng thời được áp dụng giảm giá cho các hàng hóa có giá ưu đãi hiện hữu trên Website/Ứng Dụng, nhưng không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi/ nhập mã giảm giá và các hình thức thanh toán khác. Ưu đãi giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/ hàng hóa/ dịch vụ cũng như không được chuyển nhương cho người khác.
 • Giao dịch đủ điều kiện để áp dụng Chương trình ưu đãi không bao gồm các giao dịch hoàn, bị hủy và các giao dịch liên quan đến gian lận, giả mạo.
 • Ưu đãi giảm giá chỉ dành cho khách hàng lẻ, không áp dụng cho khách hàng mua số lượng lớn hoặc mua đi bán lại.
 • Khách hàng chỉ tiến hành thanh toán khi hệ thống đã hiển thị số tiền giảm giá. SCB và Lazada không chịu trách nhiệm về việc hệ thống không hiển thị số tiền giảm giá mà KH vẫn tiến hành thanh toán.
 • Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách. Trong mọi trường hợp tranh chấp, quyết định của SCB và Lazada là quyết định cuối cùng.

5. Kênh áp dụng:

- Xem tại đây hoặc ứng dụng trên điện thoại

- Hotline: 19001007

Bạn có biết những ưu đãi dưới đây chưa?

 

top