Search

CO.OPMART & CO.OPMARTXTRA: TẶNG TÚI VẢI

 

 1. Ưu đãi: Nhận một túi vải bảo vệ môi trường khi thanh toán chạm bằng thẻ Visa với mỗi giao dịch tối thiểu 300.000 đồng
 2. Thời gian: 25/09/2019 – 31/12/2019
 3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa Contactless
 4. Điều kiện điều khoản:
  • Chỉ áp dụng cho khách hàng sở hữu thẻ SCB Visa Contactless (bao gồm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ).
  • Số lượng ưu đãi có hạn. Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết ưu đãi
  • Chi tiết vui lòng xem tại đây
 5. Áp dụng: Danh sách các siêu thị Co.opmart và Co.opmartxtra có áp dụng tại đây

 

top