Search

CHANGI - SINGAPORE

 

Mức ưu đãi: Giảm đến 20% tại các cửa hàng ở ga số 1, 2, 3, 4 (khu vực chuyển tuyến và công cộng)

Thời gian: Từ nay đến 31/12/2018

Kênh áp dụng: Tại cửa hàng

Loại thẻ áp dụng: Thẻ SCB Mastercard

Website: http://www.changiairport.com/mastercard

 

top