Search

CHAM SPA & MASSAGE

 

Mức ưu đãi: Giảm 20% trên giá trị hóa đơn thanh toán.

Loại thẻ áp dụng: Tất cả chủ thẻ quốc tế SCB.

Thời gian ưu đãi: 26/12/2017 - 15/12/2018

Kênh tham gia: Thanh toán qua POS để được hưởng ưu đãi.

Hotline: 02363 62 62 62

Website: www.chamspamassage.com.vn

 

top