Search

CGV

 

Mức ưu đãi: Mua cặp vé xem phim 2D Visa Couple chỉ với giá 70.000đ/cặp

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ SCB Visa.

Kênh áp dụng: Website hoặc Ứng dụng CGV

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 30/09/2018.

Website: www.cgv.vn

 

top