Search

CALIFORNIA FITNESS AND YOGA

 

1. Ưu đãi:

- Tập thử 2 tuần miễn phí với 2 buổi tập cùng PT

- Giảm 3% trên giá niêm yết với các gói: Yogi & I, PT, hội viên mới ký từ 02/2020.

2. Thời gian: Từ nay đến 30/09/2020

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa

4. Điều kiện điều khoản:

- Không giới hạn số lượng ưu đãi

- Áp dụng tất cả các ngày trong tuần từ 20/02/2020 - 30/09/2020

- Ghi chú:

* 2 tuần tập thử với 2 PT (khóa hướng dẫn) chỉ dành cho thành viên không phải CFY (nếu chủ thẻ Visa đã là thành viên CFY, có thể chuyển nhượng gói cho gia đình, bạn bè)

* Giảm giá cho khách là thành viên sẽ được áp dụng cho ký hợp đồng mới từ 02/2020

- Ưu đãi không được đổi thành tiền mặt hoặc sử dụng kết hợp với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, chứng từ hoặc đặc quyền của VIP khác trừ khi có quy định khác.

- Visa và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng.

- Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

5. Địa chỉ: Các phòng tập của California Fitness and Yoga

Xem chi tiết chương trình tại đây

 

top