Search

CAFE LA POSTE DE SAIGON

 

1. Ưu đãi: Giảm 15% tối đa 100.000đ với hóa đơn từ 200.000đ

2. Thời gian áp dụng: Từ 01/06 – 31/12/2018

3. Loại thẻ Áp dụng: Tất cả thẻ Quốc tế SCB (Visa/Mastercard)

4. Địa chỉ áp dụng: 02 Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

5. Điều kiện và điều khoản:

- Áp dụng cho hóa đơn tối thiểu 200.000VNĐ (bao gồm VAT và phí phục vụ).

- Mỗi chủ thẻ Quốc tế SCB chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/ngày.

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác;

- Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ bằngthẻ quốc tế SCB.,

- Cafe LA POSTE DE SAIGON sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp hóa đơn bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. Trong trường hợp này, cả hóa đơn bị hoàn/hủy và hóa đơn được cấp lại sau đó đều sẽ không được áp dụng để thực hiện Chương trình ưu đãi.

Bạn có biết những ưu đãi dưới đây chưa?

 

top