Search

CAFE LA POSTE DE SAIGON

 

1. Ưu đãi: Giảm 15% tối đa 100.000đ với hóa đơn từ 200.000đ

2. Thời gian áp dụng: Từ 01/06 – 31/12/2018

3. Loại thẻ Áp dụng: Tất cả thẻ Quốc tế SCB (Visa/Mastercard)

4. Địa chỉ áp dụng: 02 Công Xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

5. Điều kiện và điều khoản:

- Áp dụng cho hóa đơn tối thiểu 200.000VNĐ (bao gồm VAT và phí phục vụ).

- Mỗi chủ thẻ Quốc tế SCB chỉ được hưởng ưu đãi 01 lần/ngày.

- Các ưu đãi không được quy đổi ra tiền mặt, hoặc sản phẩm và không được chuyển nhượng cho người khác;

- Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ bằngthẻ quốc tế SCB.,

- Cafe LA POSTE DE SAIGON sẽ không cấp lại ưu đãi trong trường hợp hóa đơn bị hoàn và/hoặc hủy vì bất cứ lý do gì. Trong trường hợp này, cả hóa đơn bị hoàn/hủy và hóa đơn được cấp lại sau đó đều sẽ không được áp dụng để thực hiện Chương trình ưu đãi.

 

top