Search

BRISTISH COUNCIL: ƯU ĐÃI 10%

 

British Council xây dựng những kết nối, thấu hiểu và tin tưởng giữa các cộng đồng trong khối liên hiệp Anh và các quốc gia khác thông qua nghệ thuật và vân hóa, giáo dục và ngôn ngữ tiếng Anh.

1. Ưu đãi: Ngay 10%

2. Thời gian: Từ nay đến hết 31/12/2022

3. Thẻ Áp dụng: Tất cả Thẻ SCB Visa

4. Điều kiện điều khoản:

- Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB Visa thanh toán hóa đơn để hưởng ưu đãi.
- Khách hàng vui lòng kiểm tra mức ưu đãi/ giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện mức ưu đãi/ giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán.

5. Loại thẻ áp dụng:
- Chủ thẻ SCB Visa
- Không áp dụng cho thẻ ATM nội địa.

6. Kênh áp dụng: Trực tiếp tại https://englishonline.britishcouncil.org/visa/

 

top