Search

BÔNG SPA

 

1. Ưu đãi:
• Giảm ngay 10% giá trị hoá đơn thanh toán cho chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard khi mua hàng hóa/ dịch vụ tại Bông Spa
2. Thời gian: 01/04/2019 đến hết ngày 01/04/2020
3. Áp dụng: tất cả chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard
4. Điều kiện điều khoản:
• Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB Visa/ Mastercard thanh toán tại Bông Spa để được hưởng ưu đãi.
• Ưu đãi/giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.
• Chương trình không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khác.
• Trừ các dịch vụ: Wax, Massage mắt lá trà tươi, Xông ghế, Điều trị chuyên nghiệp và Tắm Pha Lê và các dịch vụ dành cho khách hàng nam.
5. Địa điểm:
• 8A1 Nguyễn Cảnh Chân Phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1

 

top