Search

BỆNH VIỆN THẨM MỸ VIỆT MỸ

 

1. Ưu đãi:
- Giảm tối đa 10% khi mua sắm sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh của Bệnh viện Thẩm Mỹ Việt Mỹ, cụ thể như sau:

LOẠI THẺ MỨC GIẢM
Thẻ SCB Visa Platinum - S-Care 10% giá trị hóa đơn thanh toán
Các thẻ SCB Visa/ Mastercard khác 5% giá trị hóa đơn thanh toán

2. Thời gian: Từ 01/04/2019 đến 31/03/2020

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard

4. Điều kiện điều khoản:
- Khách hàng phải sử dụng đúng loại thẻ quốc tế SCB theo qui định khi thanh toán để được hưởng ưu đãi.
- Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác
- Ưu đãi/giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.

5. Địa điểm: Tại Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ

 

top