Search

BỆNH VIỆN THẨM MỸ VIỆT MỸ

 

1. Ưu đãi:
- Giảm tối đa 10% giá trị hóa đơn thanh toán cho chủ thẻ quốc tế SCB khi mua sắm sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh của Bệnh viện Thẩm Mỹ Việt Mỹ, cụ thể như sau:

LOẠI THẺ MỨC GIẢM
Thẻ SCB Visa Platinum - S-Care 10% giá trị hóa đơn thanh toán
Các thẻ Quốc tế SCB khác 5% giá trị hóa đơn thanh toán

2. Thời gian: Từ 01/04/2019 đến 31/03/2020

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ Quốc tế SCB

4. Điều kiện điều khoản:
- Khách hàng phải sử dụng đúng loại thẻ quốc tế SCB theo qui định khi thanh toán để được hưởng ưu đãi.
- Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác
- Ưu đãi/giảm giá không được phép chuyển đổi thành tiền mặt/hàng hóa/dịch vụ cũng như không thể chuyển nhượng cho người khác.

5. Địa điểm: Tại tất cả chi nhánh của Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ

Bạn có biết những ưu đãi dưới đây chưa?

 

top