Search

BẢO VIỆT

 

Mức ưu đãi: HOÀN 15% phí bảo hiểm trên giá trị Hợp đồng bảo hiểm.

Đối tượng ưu đãi: Khách hàng cá nhân, bao gồm cả khách hàng mua mới và tái tục (*), đặt mua bảo hiểm trực tuyến trên website:https://baovietonline.com.vn trong thời gian thời gian khuyến mại và có sử dụng thẻ của ngân hàng SCB để thanh toán trực tuyến cho đơn hàng.
(*) Chỉ áp dụng cho khách hàng tái tục với điều kiện hợp đồng gốc cũng được đặt mua trên website.

Loại thẻ áp dụng: Thẻ Tín dụng SCB.

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 28/02/2019

Kênh áp dụng: Áp dụng khi mua bảo hiểm trực tuyến trên trang https://baovietonline.com.vn/

Hotline: 1900 55 88 99

Bạn có biết những ưu đãi dưới đây chưa?

 

top