Search

AUSTRALIA - STAMFORD HOTELS AND RESORTS

 

Mức ưu đãi: Giảm ngay 12% trên mức giá phòng tốt nhất tại thời điểm đặt phòng, kèm mức giá ăn sáng đặc quyền là 25AUD/người tại nhà hàng và wifi miễn phí.

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 30/06/2018

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ SCB Visa.

Kênh áp dụng: Khi đặt phòng qua www.stamford.com.au/visa

 

top