Search

AGODA: GIẢM NGAY 9%

 

1. Ưu đãi: Giảm ngay 9% đặt phòng khách sạn toàn cầu khi sử dụng thẻ Mastercard World của SCB để thanh toán.
(Lưu ý: Ưu đãi chỉ áp dụng với khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Đủ tiêu chuẩn nhận khuyến mại”)

2. Thời gian đặt phòng & lưu trú: Từ nay – 31/12/2022 - Thời gian lưu trú: Từ nay – 31/03/2023

3. Loại thẻ áp dụng: Chủ thẻ SCB Mastercard World

4. Kênh áp dụng: tại https://www.agoda.com/vi-vn/vnmastercard

5. Điều Khoản & Điều Kiện chung:
- Áp dụng giảm giá khi thanh toán bằng Thẻ Tín dụng SCB Mastercard World đủ tiêu chuẩn được phát hành tại Việt Nam:
- Giảm giá khuyến mại sẽ chỉ được hiển thị trên phiếu đặt phòng sau khi nhập chi tiết thanh toán của thẻ tín dụng Mastercard đủ tiêu chuẩn.
- Khuyến mại này chỉ có giá trị cho những khách sạn có quảng cáo “Đủ tiêu chuẩn nhận khuyến mại” trên trang kết quả tìm kiếm và các loại phòng “Trả trước”, “Trả tiền ngay” và “Đặt ngay, Trả tiền sau”. Những phòng có nhãn “Trả tiền ở Khách sạn” không đủ điều kiện nhận khuyến mại.
- Khuyến mại chỉ áp dụng cho việc đặt các chỗ nghỉ thông qua chuyển hướng chiến dịch Agoda -Mastercard hoặc qua đường dẫn được chỉ định trên web, ứng dụng và website di động.
- Giảm giá khuyến mại chỉ được áp dụng cho tiền phòng ở (không bao gồm thuế địa phương, phí dịch vụ, phụ thu, tiêu dùng cá nhân và tương tự).
- Tính đủ tiêu chuẩn nhận khuyến mại ứng dụng sẽ hết hạn nếu chủ thẻ không hoàn tất thanh toán trong vòng 2 giờ kể từ khi chuyển hướng chiến dịch.
- Khuyến Mại không được chuyển nhượng, không được cộng dồn, không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc các sản phẩm khác và không thể đi kèm với bất kỳ khuyến mại, ưu đãi, mặt hàng được giảm giá hay mặt hàng có giá cố định nào khác (trừ khi có chỉ định).
- Trong trường hợp có bất cứ sự khác biệt nào giữa phiên bản tiếng Anh và tiếng địa phương của các điều khoản và điều kiện này, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.
- Khuyến mại tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Agoda. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Mastercard và/hoặc Agoda sẽ là quyết định cuối cùng.
- Mastercard và/hoặc Agoda có thể thay đổi các điều khoản & điều kiện vào bất cứ lúc nào.
- Khách hàng vui lòng kiểm tra mức ưu đãi/ giảm giá trước khi tiến hành thanh toán. SCB sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện ưu đãi/ giảm giá mà khách hàng vẫn đồng ý thanh toán.

 

top