Search

AGODA: GIẢM ĐẾN 8%

 

1. Ưu đãi:
- Giảm ngay 7% khi đặt phòng với Khách sạn nước ngoài.
- Giảm ngay 8% khi đặt phòng với Khách sạn trong nước.
Không giới hạn số tiền giảm tối đa.
Được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của Agoda như: Agoda Huỷ Dễ Dàng, hay Agoda Ưu đãi Golocal
2. Thời gian ưu đãi:
- Thời gian đặt phòng: Từ nay đến 31/12/2020
- Thời gian lưu trú: Từ nay đến 31/05/2021
3. Áp dụng: Chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard tùy ưu đãi
4. Điều kiện điều khoản:
- Chủ thẻ quốc tế SCB phải đặt qua đường dẫn mới được hưởng ưu đãi.:
- Website: www.agoda.com/scbvietnam
- Được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác của Agoda như : Agoda Huỷ Dễ Dàng, hay Agoda Ưu đãi Golocal
Chỉ áp dụng với khách sạn thanh toán trả trước có mã “KHUYẾN MÃI HỢP LỆ”
- Ưu đãi chỉ áp dụng trẹn giá phòng (chưa bao gồm thuế, phí hoặc chi phí phát sinh khác thực tế của chủ thẻ)
- Ưu đãi không được chuyển đổi thành tiền mặt/ dịch vụ khác.
- Khách hàng phải sử dụng thẻ SCB Visa/Mastercard để hưởng ưu đãi.
- Trong trường hợp xày ra tranh chấp, quyết định của SCB và Agoda là quyết định cuối cùng.
- Chương trình có thể ngừng trước hạn do sự kiện bất khả kháng mà không cần thông báo trước.
- Khách hàng phải kiểm tra số tiền giảm giá trước khi quyết định thanh toán. SCB và Agoda sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu hóa đơn không thể hiện số tiền giảm giá mà Khách hàng vẫn đồng ý thanh toán.
5. Hướng dẫn
- Ứng dụng Agoda: Tại đây
- Chi tiết chương trình: Tại đây

 

top