Search

AGODA: GIẢM ĐẾN 20%

 

1. Ưu đãi:

 • Giảm 10% khi đặt phòng khách sạn toàn thế giới.
 • Giảm ngay 20% đặt phòng khách sạn toàn cầu chỉ áp dụng cho các ngày 11/11/2019, 12/12/2019, 1/1/2020, 2/2/2020, 3/3/2020, 4/4/2020, 5/5/2020, 6/6/2020, 7/7/2020, 8/8/2020, 9/9/2020

**Áp dụng với khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ

2. Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 30/09/2020
Thời gian lưu trú: 25/10/2019 – 31/10/2020

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ SCB Visa

4. Điều kiện điều khoản:

 • Khuyến mãi chỉ áp dụng tại các khách sạn hợp lệ, chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/visavn
 • Khuyến mãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có).
 • Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ”/thẻ khuyến mãi. Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ SCB Visa đăng nhập số thẻ hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ SCB Visa để thanh toán. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.
 • Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).
 • Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác.
 • Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Agoda và VISA. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.
 • VISA và / hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.
 • Khuyến mãi này độc lập & không liên quan đến bất cứ chương trình nào được thực hiện giữa VISA và chủ thẻ (ví dụ như về phương thức thanh toán, v.v).
 • Khuyến mại áp dụng theo quy tắc ưu tiên người đến trước.
 • VISA và / hoặc Agoda có quyền dừng chương trình bất cứ lúc nào nếu ngân sách chương trình đã được sử dụng hết

5. Hướng dẫn sử dụng ưu đãi trên ứng dụng Agoda (Agoda App):

 1. Nhấp vào nút “Get Promo on App” (hoặc quét mã vạch) tại đường dẫn www.agoda.com/visavn
 2. Ứng dụng Agoda sẽ được mở trên thiết bị di dộng của bạn.
 3. Chọn khách sạn và loại phòng có dòng chữ “Khuyến Mãi Hợp Lệ” / thẻ khuyến mãi
 4. Vui lòng nhập 16 số thẻ SCB Visa hợp lệ tại bước thanh toán
 5. Khuyến Mãi sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán”

(Khách hàng không nhận được ưu đãi, vui lòng thoát ra & nhấp lại đường dẫn www.agoda.com/visavn)

Bạn có biết những ưu đãi dưới đây chưa?

 

top