Search

AGODA

 

1. Ưu đãi: Giảm thêm 7% trên giá đã giảm khi đặt phòng trên toàn thế giới thông qua Agoda bằng thẻ Quốc tế SCB
2. Thời gian:

Từ Cho đến
Thời hạn Khuyến mãi 15/03/ 2019 31/08/2019
Thời hạn Đăng ký 15/03/ 2019 31/08/2019
Thời hạn Lưu trú 15/03/ 2019 31/12/2019

3. Áp dụng: Tất cả chủ thẻ Quốc tế SCB

Loại Thẻ Giảm giá
Tất cả thẻ Quốc tế SCB 7%

4. Kênh áp dụng : www.agoda.com/scbplus
5. Các điều kiện và điều khoản chung:

 • Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).
 • Khuyến mãi được áp dụng cho chủ thẻ tín dụng & ghi nợ Quốc Tế hợp lệ của SCB:
  • (a) Thẻ có thể hiện tên và/hoặc thương hiệu SCB trên mặt thẻ và/hoặc
  • (b) thẻ mà SCB tham gia với tư cách là nhà phát hành/đồng phát hànhthẻ, bao gồm cả các loại thẻ đồng thương hiệu/thẻ liên kết.
 • Khuyến mãi chỉ được áp dụng đối với các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước, và được thực hiên qua đường dẫn www.agoda.com/scbplus. Nếu đặt phòng thực hiện trực tiếp qua đường dẫn Agoda.com, hoặc thanh toán trực tiếp tại khách sạn, khuyến mãi sẽ không được áp dụng & Agoda sẽ không thực hiện bất cứ nghĩa vụ hoàn tiền nào.
 • Khuyến mãi chỉ được áp dụng trên giá trị tiền phòng (không bao gồm thuế địa phương, phí dịch vụ và những chi phí phụ thu khác).
 • Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ” Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ SCB đăng nhập số thẻ tín dụng / ghi nợ Quốc Tế hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ SCB để thanh toán
 • Khuyến mãi chỉ áp dụng tại các khách sạn có dòng chữ Khuyến Mãi Hợp Lệ và chấp nhận thanh toán trả trước. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch thanh toán trực tiếp tại khách sạn.
 • Agoda được quyền thực hiện các khuyến mại ngắn hạn với ưu đãi cao hơn tại 1 số địa danh có chọn lọc.
 • SCB và/hoặc Agoda có quyền thay đổi điều kiện & điều khoản tại bất cứ thời điểm nào.
 • Khuyến mãi này độc lập & không liên quan đến bất cứ chương trình nào được thực hiện giữa SCB và chủ thẻ (ví dụ như về phương thức thanh toán, v.v).
 • Khuyến mãi tuân theo điều kiện & điều khoản của Agoda. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết cuối cùng.
 • Trong trường hợp khách hàng tuân thủ theo hướng dẫn đặt phòng nhưng khuyến mãi không được áp dụng, chủ thẻ SCB có thể gửi email đến địa chỉ customerservice@agoda.com để được giải quyết.
 • Agoda hay SCB (dù trực tiếp hay gián tiếp) đều không sở hữu, quản lý hay điều hành các khách sạn hay phòng sẵn có trên website www.agoda.com/scbplus.

AGODA.COM: Trang đặt phòng/ khách sạn/ resort .. toàn cầu với nhiều ưu đãi lên đến 75%

 

top