Search

AGODA

 

Mức ưu đãi: Giảm 15% khi đặt phòng Khách sạn tại Nhật Bản và Hàn Quốc, giảm 10% tại các địa điểm khác.

Thời gian ưu đãi: từ nay đến 31/05/2018

Loại thẻ áp dụng: Tất cả thẻ SCB Mastercard

Kênh áp dụng: Khi đặt phòng qua www.agoda.com/mastercardvn

 

top