Search
26/05/2020

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ vay - Ông Phan Văn Hoàng

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/06/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm;

Căn cứ Thoả thuận cấp tín dụng số 190920119/TD-SCB-CNGL ngày 04/04/2019 giữa ngân hàng TMCP Sài Gòn và (Ông) Phan Văn Hoàng;

Căn cứ Hợp đồng thế chấp số 190920113/BĐ-SCB-CNGL ngày 04/04/2019 giữa ngân hàng TMCP Sài Gòn và (Ông) Phan Văn Hoàng;

Ngày 22/04/2020 Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã có Thông báo số 69/TB-SCB-CNGL.20 gửi cho (Ông) Phan Văn Hoàng yêu cầu giao Tài sản bảo đảm cho SCB để xử lý thu hồi nợ do Khách hàng là (Ông) Phan Văn Hoàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo Thỏa thuận cấp tín dụng số 190920119/TD-SCB-CNGL ngày 04/04/2019. Tuy nhiên, đã hết thời hạn yêu cầu nhưng (Ông) Phan Văn Hoàng không có thiện chí trong việc bàn giao tài sản bảo đảm để SCB tiến hành xử lý thu hồi nợ

Do vậy, bằng văn bản này SCB thông báo đến Quý Cơ quan về việc SCB sẽ thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006, chi tiết như sau:

1. Tài sản thu giữ:

STT LOẠI TÀI SẢN ĐẶC ĐIỂM CHỦ TÀI SẢN GIẤY TỜ PHÁP LÝ CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU/SỬ DỤNG TÀI SẢN

1

Bất động sản

QSDĐ tại thửa đất số 00 tờ bản đồ Trích đo, tại địa chỉ: xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, có diện tích 25.990 m2.

(Ông) Phan Văn Hoàng

Giấy chứng nhận QSDĐ số AL690774 UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/01/2008.

2. Lý do thu giữ:

Do Quý (Ông) Phan Văn Hoàng vi phạm nghĩa vụ bàn giao tài sản và nghĩa vụ trả nợ đối với SCB, SCB tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thu giữ:

Thời gian tiến hành thu giữ: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 29 tháng 05 năm 2020

Địa điểm thu giữ: Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

Thành phần tham gia bao gồm:

  • Đại diện UBND Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
  • Đại diện Công an Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
  • Đại diện SCB: Ông Trần Ngọc Thảo –Giám đốc chi nhánh.

4. Thông tin liên hệ

Các vấn đề thắc mắc liên quan đến việc bàn giao tài sản theo nội dung Thông báo này, Quý Cơ quan vui lòng liên hệ với SCB theo thông tin sau:

  • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Gia Lai
  • Địa chỉ: 78-80 Hai Bà Trưng, TP.Pleiku, Gia Lai
  • Ông: Nguyễn Thanh Hà Chức vụ: Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Điện thoại: 0977744773

SCB trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý Cơ quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho SCB thực hiện quyền thu giữ tài sản theo quy định pháp luật và cử người tham gia, chứng kiến, hỗ trợ SCB trong việc thu giữ tài sản bảo đảm nêu trên.

SCB rất mong được sự hỗ trợ và phối hợp từ Quý Cơ quan.

Trân trọng.

 

top