Search
vay von sieu toc 1

VAY VỐN SIÊU TỐC, PHÁT LỘC KINH DOANH

- Ngày triển khai: Từ ngày 09/09/2021 đến hết ngày 09/09/2022.

- Hạn mức tín dụng: 688 tỷ đồng.

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng SME.

- Quý Khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ, xuất nhập khẩu

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH

Thời gian phê duyệt nhanh.

Thời gian duy trì hạn mức tới 36 tháng.

Lãi suất cho vay ưu đãi.

Rút vốn linh hoạt theo nhu cầu của Quý Khách hàng.

ĐẶC TÍNH

Loại tiền cho vay: VND, USD.

Thời gian cho vay: Phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn của Quý Khách hàng.

Mức cho vay: Lên đến 90% nhu cầu vốn.

Phương thức cấp tín dụng: Vay theo hạn mức tín dụng, vay món từng lần, phát hành L/C nhập khẩu, bảo lãnh trong nước.

Tài sản bảo đảm (TSBĐ): chấp thuận đa dạng TSBĐ

+ Sổ tiết kiệm/ Tải khoản tiền gửi/ Số dư tài khoản/ Hợp đồng tiền gửi/ Giấy tờ có giá do SCB phát hành.

+ Bất động sản.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

 y thac, nh n y thac cho vay

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

FDI – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

fdi

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

cho vay gop von du an dn kinh doanh

CHO VAY THẤU CHI

Cho vay th u chi

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

cho vay vnd tai tro xk lai suat usd

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

Cho vay b o d m b ng s du ti n g i do SCB phat hành

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

Cho vay ngo i t d i v i khach hàng cu trú

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ

 

top