Search
 y thac, nh n y thac cho vay

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

SCB phục vụ các nhu cầu ủy thác cho vay của các tổ chức, các doanh nghiệp để cho vay các phương án, dự án đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Phục vụ nhu cầu ủy thác cho vay của các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội đến các tổ chức, cá nhân là khách hàng của SCB.

Phục vụ đa dạng các nhu cầu vay theo phương án, dự án phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống của khách hàng.

Lãi suất linh hoạt (cố định hoặc thay đổi tùy theo thỏa thuận) theo quy định của SCB từng thời kỳ.

Phí ủy thác cạnh tranh.

Đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các phương án ủy thác cho vay của khách hàng.

Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

ĐẶC TÍNH

SCB chỉ ủy thác và nhận ủy thác trong phạm vi SCB được thực hiện của Chính phủ, các tổ chức kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng có nhu cầu cho vay vốn đối với các đối tượng khách hàng của SCB.

Loại tiền nhận ủy thác/ủy thác cho vay: VNĐ, ngoại tệ.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

VAY VỐN SIÊU TỐC, PHÁT LỘC KINH DOANH

vay von sieu toc 1

FDI – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

fdi

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

cho vay gop von du an dn kinh doanh

CHO VAY THẤU CHI

Cho vay th u chi

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

cho vay vnd tai tro xk lai suat usd

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

Cho vay b o d m b ng s du ti n g i do SCB phat hành

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

Cho vay ngo i t d i v i khach hàng cu trú

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ

 

top