Search
pic

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

SCB phục vụ các nhu cầu ủy thác cho vay của các tổ chức, các doanh nghiệp để cho vay các phương án, dự án đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

Phục vụ nhu cầu ủy thác cho vay của các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội đến các tổ chức, cá nhân là khách hàng của SCB.

Phục vụ đa dạng các nhu cầu vay theo phương án, dự án phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống của khách hàng.

Lãi suất linh hoạt (cố định hoặc thay đổi tùy theo thỏa thuận) theo quy định của SCB từng thời kỳ.

Phí ủy thác cạnh tranh.

Đảm bảo an toàn, hiệu quả cho các phương án ủy thác cho vay của khách hàng.

Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

ĐẶC TÍNH

SCB chỉ ủy thác và nhận ủy thác trong phạm vi SCB được thực hiện của Chính phủ, các tổ chức kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong và ngoài nước, các tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng có nhu cầu cho vay vốn đối với các đối tượng khách hàng của SCB.

Loại tiền nhận ủy thác/ủy thác cho vay: VNĐ, ngoại tệ.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc hotline ‎1900 6538 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

pic

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

pic

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

pic

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

pic

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

pic

BAO THANH TOÁN

pic

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

pic

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

pic

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

pic

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

pic

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

pic

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

pic

CHO VAY THẤU CHI

pic

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

pic

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

pic

Giải pháp vốn tối ưu cho doanh nghiệp SE, SB

pic

 

top