Search
fdi

FDI – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

SCB triển khai gói sản phẩm chuyên biệt dành cho tât cả các Khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

Đăng ký ngay

LỢI ÍCH

Tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh và linh hoạt các loại ngoại tệ

Lãi suất tiền gửi ưu đãi

Gói sản phẩm FDI chuyên biệt, bao gồm :

Miễn phí các dịch vụ tài khoản:

  • + Tư vấn tài khoản vốn chuyên dùng.
  • + Mở tài khoản số đẹp (4 số cuối).
  • + Chuyển khoản và chi hộ lương.

Gói tín dụng ưu đãi:

  • + Miễn phí Phí phát hành và phí thường niên năm đầu cho thẻ BizCard
  • + Ưu đãi tỷ lệ tài trợ cho vay trên giá trị TSBĐ
  • + Thấu chi không TSBĐ
  • + Giảm tới 30% phí phát hành Bảo lãnh và L/C

ĐẶC TÍNH

- Đối tượng áp dụng: Tất cả Khách hàng doanh nghiệp FDI giao dịch tại SCB.

- Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ.

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

 y thac, nh n y thac cho vay

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

VAY VỐN SIÊU TỐC, PHÁT LỘC KINH DOANH

vay von sieu toc 1

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

cho vay gop von du an dn kinh doanh

CHO VAY THẤU CHI

Cho vay th u chi

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

cho vay vnd tai tro xk lai suat usd

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

Cho vay b o d m b ng s du ti n g i do SCB phat hành

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

Cho vay ngo i t d i v i khach hàng cu trú

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ

 

top