Search
cho vay vnd tai tro xk lai suat usd

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

Với sản phẩm cho vay bằng VND tài trợ xuất khẩu với lãi suất USD, SCB sẽ hỗ trợ Quý Khách hàng bổ sung vốn lưu động trong quá trình thu mua hàng hóa/nguyên vật liệu và các chi phí lưu động khác phục vụ cho việc sản xuất, gia công, chế biến và kinh doanh hàng xuất khẩu.

Đăng ký ngay

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh khi có Hợp đồng xuất khẩu/Hợp đồng ủy thác xuất khẩu.

Lãi suất cho vay thấp (được vay vốn VND chỉ với lãi suất USD).

Giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá thông qua Hợp đồng mua bán kỳ hạn.

Miễn phí báo có khi nhận tiền đến từ nước ngoài.

Quý Khách hàng được các nhân viên giàu kinh nghiệm của SCB tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan để có phương án tối ưu nhất.

Thủ tục cho vay đơn giản.

Chi tiết Sản phẩm

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

 y thac, nh n y thac cho vay

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

VAY VỐN SIÊU TỐC, PHÁT LỘC KINH DOANH

vay von sieu toc 1

FDI – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

fdi

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

cho vay gop von du an dn kinh doanh

CHO VAY THẤU CHI

Cho vay th u chi

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

Cho vay b o d m b ng s du ti n g i do SCB phat hành

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

Cho vay ngo i t d i v i khach hàng cu trú

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ

 

top