Search
_ALT_ICONIMG_

CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI PHÂN BÓN

Với mục tiêu đồng hành với khách hàng doanh nghiệp ngành phân bón, sản phẩm "cấp tín dụng đối với khách hàng sản xuất, thương mại phân bón" là gói giải pháp tài chính trọn gói, chuyên biệt mà SCB thiết kế riêng cho doanh nghiệp trong ngành phù hợp với đặc thù kinh doanh và ưu đãi trên thị trường.

Đăng ký ngay

- Lãi suất cho vay, phí ưu đãi.

- Tỷ lệ cấp tín dụng trên giá trị tài sản bảo đảm lên tới 90% đối với bất động sản và 70% đối với hàng hóa.

- Cơ chế cấp tín dụng không tài sản bảo đảm phù hợp với đặc thù ngành.

- Đối tượng Khách hàng: Tổ chức có tư cách pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại phân bón với doanh thu thuần năm gần nhất ≥ 200 tỷ đồng.

- Đa dạng loại hình cấp tín dụng: Cho vay, Phát hành L/C, UPAS L/C (nội địa và xuất khẩu), Bảo lãnh, Chiết khấu,…

- Tỷ lệ tài trợ lên đến 90% tổng nhu cầu vốn.

- Thời gian duy trì hạn mức lên tới 36 tháng.

- Tài sản bảo đảm: chấp thuận đa dạng tài sản bảo đảm.

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Sản phẩm tương tự

BẢO LÃNH DỰ THẦU MỘT PHẦN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

b o lanh d th u 1 ph n khong co tai s n

CAM KẾT TÀI TRỢ TÍN DỤNG

Cam kết tài trợ tín dụng

BAO THANH TOÁN

Bao thanh toan

BẢO LÃNH HOÀN TIỀN TẠM ỨNG BẢO ĐẢM BẰNG CHÍNH SỐ TIỀN TẠM ỨNG

B o lãnh hoàn ti n t m ng b o lãnh b ng chính s ti n t m ng

BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

B o lãnh thanh toan hàng hóa thu xu t nh p kh u

ỦY THÁC VÀ NHẬN ỦY THÁC CHO VAY

 y thac, nh n y thac cho vay

BẢO LÃNH TRONG NƯỚC

B o lãnh trong nu c

VAY VỐN SIÊU TỐC, PHÁT LỘC KINH DOANH

vay von sieu toc 1

CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ

icon dn 25

CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI THÉP

icon dn 24

FDI – NÂNG TẦM GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ

fdi

CHO VAY THEO CHỦ TRƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

Cho vay theo ch truong nhà nu c

CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Cho vay b sung v n luu d ng

CHO VAY GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP, DỰ ÁN KINH DOANH

cho vay gop von du an dn kinh doanh

CHO VAY THẤU CHI

Cho vay th u chi

CHO VAY DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Cho vay doanh nghi p có v n d u tu nu c ngoài

CHO VAY VND TÀI TRỢ XUẤT KHẨU VỚI LÃI SUẤT USD

cho vay vnd tai tro xk lai suat usd

CẤP TÍN DỤNG BẢO ĐẢM BẰNG SỐ DƯ TIỀN GỬI DO SCB PHÁT HÀNH

Cho vay b o d m b ng s du ti n g i do SCB phat hành

CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ

Cho vay ngo i t d i v i khach hàng cu trú

CHO VAY ĐẦU TƯ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Sản phẩm cho vay đầu tư TSCĐ

 

top