Search
icon tien gui co ky han thong thuong 3

Tiết kiệm song hành – Bảo hiểm toàn tâm

Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi trước kết hợp Bảo hiểm Manulife có các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng, lãi suất hấp dẫn, giải pháp bảo vệ toàn diện trong tương lai với sự hỗ trợ tối ưu từ SCB.

Mở Tài khoản

LỢI ÍCH TÀI KHOẢN

 • Lãi suất hấp dẫn.
 • Đặc quyền dành cho Chủ Tài khoản và Người thân Chủ tài khoản khi tham gia Bảo hiểm Manulife.
 • Lãi trả trước thanh toán Phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu tiên theo định kỳ đóng phí.
 • Hưởng các ưu đãi từ các chương trình/chính sách của SCB.

ĐẶC TÍNH

 • Kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm đa dạng: 6, 9 và 12 tháng.
 • Hình thức lĩnh lãi: Lĩnh lãi trước.
 • Tham gia tại quầy.
 • Số dư tối thiểu: 50.000.000 đồng.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam thỏa đồng thời các điều kiện sau:

 • Tham gia mở mới Tài khoản tiền gửi “Tiết kiệm song hành - Bảo hiểm toàn tâm” bằng đồng Việt Nam tại quầy.
 • Phát hành mới Hợp đồng bảo hiểm Manulife tại thời điểm mở mới Tài khoản tiền gửi “Tiết kiệm song hành - Bảo hiểm toàn tâm”.

QUY ĐỊNH KHÁC

 • Khách hàng tham gia Sản phẩm này được hưởng ưu đãi từ các Chương trình/Chính sách tiền gửi đang áp dụng của SCB (nếu thỏa điều kiện).
 • Khi có nhu cầu vốn, Khách hàng được cầm cố Thẻ tiết kiệm để vay vốn theo quy định về cho vay cầm cố hiện hành của SCB.
 • SCB có toàn quyền quyết định có hay không tiếp tục duy trì sản phẩm “Tiết kiệm song hành - Bảo hiểm toàn tâm” hay sửa đổi toàn bộ hoặc một phần bất kỳ Thể lệ tham gia của sản phẩm. Nội dung Thể lệ điều chỉnh (nếu có) chỉ áp dụng đối với Khách hàng tham gia sản phẩm kể từ thời điểm điều chỉnh trở về sau.
 • Các quy định khác thực hiện theo quy định tiền gửi tiết kiệm của SCB và các quy định của pháp luật có liên quan.

Xem biểu lãi suất

Thông tin về chính sách sản phẩm, dịch vụ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch SCB gần nhất hoặc Hotline ‎1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn

Tiết kiệm Song hành - Bảo hiểm toàn tâm

Lãi suất áp dụng đối với Khách hàng là cá nhân tham gia mở mới sản phẩm tiền gửi “Tiết kiệm song hành – Bảo hiểm toàn tâm” Từ ngày 04/12/2020 như sau:

Kỳ hạn gửi (tháng)Lãi suất gửi Tiết kiệm và phát hành thành công HĐ Bảo hiểm Manulife (**) (%/năm)
06 6,65
09 6,70
12 6,80

Sản phẩm tương tự

icon chung chi tien gui ngan han

CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI SCB NGẮN HẠN

Chứng chỉ tiền gửi SCB ngắn hạn là một hình thức gửi tiền đặc biệt hấp dẫn cam kết mang đến lợi ích cao nhất cho Khách hàng

icon tien gui co ky han thong thuong 4

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Sản phẩm tiền gửi dành cho Khách hàng cá nhân với kỳ hạn và hình thức lĩnh lãi đa dạng

icon chung chi tien gui ngan han 1

CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI DÀI HẠN 469 NGÀY

Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) dài hạn 469 ngày là sản phẩm CCTG hấp dẫn, cam kết mang đến lợi ích cao nhất cho Khách hàng với lãi suất vượt trội và chuyển nhượng linh hoạt.

icon chung chi tien gui ngan han 2

CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI 12 THÁNG

Lãi suất hấp dẫn và linh hoạt khi Khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn.

icon gui cang dai uu dai cang cao

Kỳ hạn linh hoạt - Lãi suất tối ưu

Sản phẩm tiền gửi dành cho Khách hàng cá nhân với lãi suất hấp dẫn và kỳ hạn linh hoạt.

icon tien gui tiet kiem online

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE

Khách hàng chủ động mở, rút, kiểm tra Tài khoản tiết kiệm mọi lúc mọi nơi với eBanking của SCB một cách nhanh chóng – an toàn – lãi suất hấp dẫn.

icon tien gui co ky han thong thuong 2

TIẾT KIỆM THÔNG THƯỜNG

Đa dạng về kỳ hạn, hình thức lĩnh lãi và loại tiền gửi tiết kiệm

icon tien gui co ky han thong thuong 3

Tiết kiệm song hành – Bảo hiểm toàn tâm

Gửi 1 nhận 2 trao ngay lợi tức

icon tien gui tiet kiem phat loc tai 1

TIẾT KIỆM PHÁT LỘC TÀI

Giải pháp an toàn, sinh lời tối đa trên khoản tiền nhàn rỗi cố định

0

 

top