Search

Liên hệ

BIỂU MẪU

 • Cá nhân

 • DOANH NGHIỆP

HỎI & ĐÁP

 • SẢN PHẨM / DỊCH VỤ CÁ NHÂN

 • SẢN PHẨM/DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

Đối với những Thẻ tiết kiệm có đóng dấu “Không rút trước hạn”, Khách hàng có thể rút ra và gửi lại tại SCB đúng với kỳ hạn đó để được hưởng lãi suất cao hơn được không?

Trả lời

• Đối với Thẻ tiết kiệm có đóng dấu “Không rút trước hạn” Khách hàng không thể rút ra để gửi lại. Điều này đã được quy định rất rõ trong Thể lệ sản phẩm.
• SCB chỉ giải quyết cho Khách hàng rút tiền trước hạn vì những nguyên nhân bất khả kháng như: tai nạn bất ngờ, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, tang chế,…
• Tuy nhiên Khách hàng có thể sử dụng một số tiện ích thay thế như: cầm cố Thẻ tiết kiệm để vay vốn,…

Thẻ tiết kiệm đã đến hạn nhưng Khách hàng không đến tất toán mà vẫn duy trì như vậy thì mức lãi suất của Khách hàng được hưởng là bao nhiêu?

Trả lời

• Đối với Thẻ tiết kiệm gửi vào sản phẩm Tiết kiệm thông thường, khi Thẻ tiết kiệm đến hạn mà Khách hàng không đến tất toán, nếu Khách hàng không có yêu cầu gì khác, SCB sẽ tự động thực hiện tái ký gửi gốc (và lãi) cho Khách hàng một kỳ hạn bằng kỳ hạn đã gửi và lãi suất được tính theo mức lãi suất tại thời điểm tái tục. Nếu tại thời điểm đáo hạn, SCB không huy động loại kỳ hạn này thì tiền của Khách hàng sẽ được tái tục vào kỳ hạn ngắn hơn liền kề với lãi suất do SCB công bố tại thời điểm tái tục.

• Đối với Thẻ tiết kiệm gửi vào các sản phẩm khác: SCB sẽ thực hiện theo Thể lệ sản phẩm trong từng thời kỳ.

Khi Thẻ tiết kiệm đến han, tôi có thể đến rút tại Điểm giao dịch khác nơi mở có được không? Có tốn phí gì không?

Trả lời

Khi Thẻ tiết kiệm đến hạn, Khách hàng có thể đến bất kỳ Điểm giao dịch gần nhất để làm thủ tục rút tiền, và Quý khách không tốn bất kỳ mức phí nào. Tuy nhiên, Khách hàng vui lòng báo trước Điểm giao dịch đó ít nhất 01 ngày làm việc (đối với số tiền từ 05 tỷ đồng trở lên hoặc giá trị ngoại tệ quy đổi tương đương) hoặc ít nhất 04 giờ làm việc (đối với số tiền dưới 05 tỷ đồng hoặc giá trị ngoại tệ quy đổi tương đương) để SCB có thể chuẩn bị nhằm thực hiện giao dịch nhanh chóng và kịp thời.

Thẻ tiết kiệm của Khách hàng đáo hạn rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày Lễ, Khách hàng có thể đến lĩnh vào ngày nào? Lãi suất được tính như thế nào?

Trả lời

• Đối với Thẻ tiết kiệm có ngày đáo hạn vào ngày nghỉ hoặc ngày Lễ, Khách hàng có thể đến lĩnh tiền vào ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ, ngày Lễ đó. Số tiền trả lãi Khách hàng được hưởng trong trường hợp này bằng số tiền lãi Khách hàng nhận được khi đến hạn cộng thêm số tiền lãi của các ngày duy trì sau ngày đến hạn trên số tiền gốc theo lãi suất đã cam kết.

• Nếu Khách hàng không đến tất toán Thẻ tiết kiệm vào đúng ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ, ngày Lễ, SCB sẽ thực hiện tái ký gửi Thẻ tiết kiệm của Khách hàng theo quy định hiện hành của SCB.

Thẻ tiết kiệm đứng tên 2 vợ chồng tôi, nhưng tôi muốn đến tất toán Thẻ tiết kiệm đó có được không?

Trả lời

Việc sử dụng tài khoản Đồng chủ sở hữu phải thực hiện đúng theo nội dung các cam kết và thỏa thuận trong “Biên bản thỏa thuận về việc quản lý và sử dụng chung Tài khoản cho Đồng chủ sở hữu”. Đối với điều khoản tất toán Thẻ tiết kiệm, các đồng chủ sở hữu có thể lựa chọn: Khi tất toán Tài khoản tiền gửi tiết kiệm phải có sự đồng ý của “Một trong những người đứng tên trên Thẻ tiết kiệm” hay “Tất cả những người đứng tên trên Thẻ tiết kiệm”. Theo đó, SCB sẽ thực hiện đúng như yêu cầu của các Đồng chủ sở hữu.

Thủ tục gửi tiền tiết kiệm đồng sở hữu như thế nào?

Trả lời

Khi gửi tiết kiệm theo hình thức đồng sở hữu, các Đồng chủ Tài khoản cần:

• Xuất trình Giấy CMND hoặc Giấy tờ tương đương khác chứng minh tư cách nhân thân của Khách hàng (đối với Đồng chủ tài khoản chưa đến tuổi được cấp Giấy CMND hoặc Hộ chiếu).
• Lập “Biên bản thỏa thuận về việc quản lý và sử dụng chung Tài khoản cho Đồng chủ sở hữu” (theo mẫu của SCB).
• Đăng ký chữ ký mẫu lưu tại SCB.

Tôi có thể ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền gửi tiết kiệm như nhận gốc và lãi, tái tục, tất toán sổ…? Thủ tục ủy quyền như thế nào?

Trả lời

Khách hàng có thể uỷ quyền cho người khác đến rút gốc/lãi từ Thẻ tiết kiệm, cầm cố Thẻ tiết kiệm hoặc toàn quyền sử dụng số tiền trên Thẻ tiết kiệm. Khi giao dịch, Người được uỷ quyền xuất trình các giấy tờ sau:

• Thẻ tiết kiệm được ủy quyền.

• Giấy uỷ quyền (trong trường hợp SCB chưa lưu giấy uỷ quyền của Khách hàng).

• Giấy CMND hoặc Giấy tờ tương đương còn thời hạn hiệu lực của người được uỷ quyền.

Khách hàng có thể xác lập giấy ủy quyền có xác nhận của SCB (theo mẫu của SCB) hoặc chính quyền địa phương hoặc cơ quan có thẩm quyền khác. Chữ ký của Khách hàng trên Giấy ủy quyền phải giống chữ ký mẫu đăng ký tại SCB.

Người thân của tôi gửi tiền tiết kiệm tại SCB nhưng đang nằm viện, gia đình tôi muốn rút tiền của người này để lo viện phí thì phải làm thủ tục gì?

Trả lời

Đối với Thẻ tiết kiệm có quy định không được rút tiền gửi trước hạn, SCB chỉ xem xét và giải quyết các nhu cầu rút vốn trước hạn trong trường hợp bất khả kháng hoặc vì lý do chính đáng.

Khi rút vốn trước hạn, Khách hàng đến tại Điểm giao dịch nơi mở Thẻ tiết kiệm để làm thủ tục xin rút vốn trước hạn, thủ tục bao gồm:

• Đơn hoặc văn bản đề nghị rút tiền thanh toán viện phí có xác nhận của bệnh viện.

• Giấy xác nhận của bác sĩ bệnh viện về việc Khách hàng trong tình trạng hôn mê hoặc không còn khả năng nhận thức hay minh mẫn để thực hiện các hành vi dân sự.

• Chứng từ thanh toán.

• Giấy tờ xác nhận quan hệ thân nhân hay gia đình của người đứng đơn với Khách hàng.

• Đối với trường hợp vợ hay chồng yêu cầu rút tiền trên 100 triệu đồng thì phải chứng minh số tiền Khách hàng gửi trong thời kỳ hôn nhân và cam kết vợ chồng không có thỏa thuận phân chia tài sản riêng có xác nhận của phòng công chứng hoặc xác nhận của 1 đến 2 người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Tôi muốn chuyển nhượng Thẻ tiết kiệm mở tại SCB cho người thân của tôi có được không? Thủ tục như thế nào?

Trả lời

Khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng Thẻ tiết kiệm của mình cho người thân, Khách hàng và người thân của mình vui lòng cùng đến bất kỳ Điểm giao dịch nào của SCB để làm thủ tục chuyển nhượng.

Khi đến ngân hàng, chỉ cần xuất trình Thẻ tiết kiệm, Giấy tờ tùy thân của Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng. Đồng thời, điền đầy đủ thông tin vào “Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền sở hữu tiền gửi” (theo mẫu của SCB).

Sau đó, SCB sẽ thực hiện in Thẻ tiết kiệm mới cho Người nhận chuyển nhượng.

Khách hàng lưu ý: sau khi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu tài khoản tiền gửi, Người nhận chuyển nhượng chỉ được thực hiện giao dịch tại nơi đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng.

Làm thế nào để biết được số dư hiện có trong tài khỏan thanh toán mở tại SCB?

Trả lời

Để biết được số dư hiện có trong tài khoản thanh toán mở tại SCB, Khách hàng có thể thực hiện các cách sau:

• Sử dụng dịch vụ tra cứu số dư qua điện thoại cố định (Phone Banking), qua điện thoại di động (SMS Banking) hoặc qua Internet (Internet Banking). Để có thể sử dụng dịch vụ này, Khách hàng liên hệ đến bất kỳ Điểm giao dịch nào gần nhất của SCB để đăng ký dịch vụ.

• Liên hệ trực tiếp với nhân viên của SCB tại các quầy giao dịch: Khách hàng xuất trình CMND hoặc Giấy tờ tương đương để được nhân viên SCB phục vụ.

Tôi có tài khoản tại SCB ở Tp Hồ Chí Minh, hiện nay tôi đang đi công tác ở Tỉnh, nếu tôi đến một Điểm giao dịch của SCB để nộp tiền vào tài khoản thì có bị tính phí không?

Trả lời

Quý khách vui lòng tham khảo “Biểu phí dịch vụ của SCB

Thẻ tín dụng quốc tế SCB MasterCard là gì?

Trả lời

Thẻ tín dụng quốc tế SCB MasterCard là thẻ do SCB phát hành cho chủ thẻ để thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được SCB cấp và theo thỏa thuận trong Bản điều kiện, điều khoản phát hành thẻ tín dụng. Đây là loại thẻ chip theo chuẩn EMV (Europay – MasterCard – Visa), có khả năng lưu trữ các thông tin quan trọng được mã hóa với độ bảo mật cao.

Hạn mức tín dụng là gì?

Trả lời

Hạn mức tín dụng là mức dư nợ tối đa được duy trì trong một thời hạn nhất định mà SCB đã cấp cho chủ thẻ.

Chủ thẻ chính là gì? Chủ thẻ phụ là gì?

Trả lời

Chủ thẻ chính là cá nhân đứng tên đăng ký phát hành thẻ tín dụng trên Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng.
Chủ thẻ phụ là cá nhân được cấp thẻ theo yêu cầu của chủ thẻ chính và sử dụng hạn mức tín dụng chung với hạn mức tín dụng của chủ thẻ chính.

Tổ chức thẻ quốc tế là gì?

Trả lời

Tổ chức thẻ quốc tế là Hiệp hội các tổ chức tài chính, tín dụng hoặc công ty phát hành và thanh toán thẻ quốc tế, là tổ chức trung gian cung ứng dịch vụ kết nối hệ thống xử lý giao dịch thẻ quốc tế, thực hiện việc trao đổi dữ liệu bằng điện tử hoặc bằng chứng từ.

Thời hạn hiệu lực thẻ là gì?

Trả lời

Thời hạn hiệu lực thẻ là thời hạn chủ thẻ được phép sử dụng thẻ và được in trên thẻ.

Hóa đơn giao dịch là gì?

Trả lời

Hóa đơn giao dịch là chứng từ xác nhận giao dịch bằng thẻ tín dụng do chủ thẻ thực hiện.

Bảng sao kê thẻ tín dụng là gì?

Trả lời

Bảng sao kê thẻ tín dụng là bảng kê giao dịch chi tiết do SCB cung cấp cho chủ thẻ theo định kỳ hàng tháng, thông báo số dư nợ cuối kỳ, số tiền thanh toán tối thiểu, ngày đến hạn thanh toán và các thông tin liên quan đến giao dịch, lãi, phí phát sinh trong kỳ.

Ngày đến hạn thanh toán là gì?

Trả lời

Ngày đến hạn thanh toán là ngày cuối cùng mà chủ thẻ phải thực hiện thanh toán theo quy định của SCB.

Số tiền thanh toán tối thiểu là gì?

Trả lời

Số tiền thanh toán tối thiểu là khoản tiền tối thiểu mà chủ thẻ phải thanh toán cho SCB chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán.

Dư nợ đầu kỳ là gì?

Trả lời

Dư nợ đầu kỳ là số tiền kỳ trước mà Khách hàng chưa thanh toán.

Dư nợ cuối kỳ là gì?

Trả lời

Dư nợ cuối kỳ là khoản tiền mà chủ thẻ cần phải thanh toán theo sao kê định kỳ hàng tháng.

Giao dịch phát sinh trong kỳ là gì?

Trả lời

Giao dịch phát sinh trong kỳ là thông tin chi tiết về tất cả các khoản thanh toán, mua sắm, ứng tiền hoặc hoàn tiền diễn ra trong khoảng thời gian của Bảng sao kê.

Ngày sao kê là gì?

Trả lời

Ngày sao kê là ngày phát hành Bảng sao kê giao dịch hàng tháng của khách hàng. Ngày sao kê thẻ tín dụng quốc tế SCB MasterCard là ngày 25 hàng tháng. Theo đó, Bảng sao kê liệt kê các giao dịch phát sinh từ ngày 26 tháng trước đến hết ngày 25 tháng sau.

Ngày giao dịch là gì?

Trả lời

Ngày giao dịch là ngày Khách hàng thưc hiện các giao dịch thanh toán, mua sắm.

Ngày hạch toán là gì?

Trả lời

Ngày hạch toán là ngày các giao dịch được ghi vào tài khoản Thẻ tín dụng của Khách hàng

Tài khoản thẻ tín dụng là gì?

Trả lời

Tài khoản thẻ tín dụng là tài khoản mở trên hệ thống thẻ tại SCB để quản lý các giao dịch, phí, lãi và các khoản phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng. Chủ thẻ chính và (các) chủ thẻ phụ sử dụng chung một tài khoản thẻ tín dụng

Thanh toán tối thiểu là gì?

Trả lời

Thanh toán tối thiểu là khoản tiền tối thiểu theo quy định mà Khách hàng phải thanh toán chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán

Tiện ích của thẻ tín dụng quốc tế SCB MasterCard?

Trả lời

Tiện ích của thẻ tín dụng quốc tế SCB MasterCard:

 • Mua trước, trả sau, MIỄN LÃI tối đa lên đến 45 ngày.
 • Rút tiền mặt/thanh toán tại HÀNG TRIỆU máy ATM/POS có biểu tượng MasterCard tại Việt Nam và trên toàn thế giới.
 • Mua sắm hàng hóa, dịch vụ qua INTERNET.
 • AN TOÀN HƠN với công nghệ thẻ kết hợp từ và chip theo chuẩn EMV.
 • Thủ tục mở thẻ ĐƠN GIẢN, nhanh chóng.
 • Tích lũy điểm thưởng để ĐỔI QUÀ/TIỀN trong quá trình sử dụng thẻ.
 • Tận hưởng ƯU ĐÃI hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.

Các lưu ý khi giao dịch bằng thẻ tín dụng quốc tế SCB MasterCard tại ATM là gì?

Trả lời

Khi giao dịch bằng thẻ tín dụng quốc tế SCB MasterCard tại ATM, khách hàng cần lưu ý các nội dung như sau:

 • Che bàn phím khi nhập số PIN tại ATM.
 • Không sử dụng ATM nếu thấy bàn phím/đầu đọc thẻ không bình thường hoặc nghi ngờ cácbộ phận này đã thay đổi.
 • Cảnh giác khi có người lạ hướng dẫn sử dụng máy ATM, hoặc làm mất tập trung khi khách hàng đang giao dịch ATM.
 • Kiểm tra kỹ các máy ATM trước khi thực hiện giao dịch. Lưu ý các thiết bị lạ được gắn trên máy.

Các lưu ý khi thanh toán dư nợ thẻ tín dụng là gì?

Trả lời

Các lưu ý khi thanh toán dư nợ thẻ tín dụng như sau:

 • Các giao dịch bằng đồng ngoại tệ sẽ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam (VNĐ) theo tỷ giá của Tổ chức thẻ quốc tế và/hoặc tỷ giá của SCB vào ngày hạch toán.
 • Nếu khách hàng nộp/chuyển tiền để thực hiện thanh toán dư nợ thẻ tín dụng thì hạn mức tín dụng của khách hàng sẽ được tái tục khi Ngân hàng nhận được báo có.
 • Nếu khách hàng thanh toán toàn bộ số dư cuối kỳ đúng hạn, khách hàng sẽ được miễn lãi cho tất cả các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ được cập nhật vào hệ thống trong kỳ sao kê.
 • Nếu khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền thanh toán tối thiểu chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán, khách hàng sẽ phải trả phí chậm thanh toán và lãi suất kể từ ngày phát sinh giao dịch.
 • Sau 10 ngày kế từ ngày đến hạn thanh toán, nếu khách hàng chưa thanh toán số dư tối thiểu, thẻ sẽ bị khóa tạm thời.

Các nguyên tắc sử dụng an toàn thẻ tín dụng là gì?

Trả lời

Các nguyên tắc sử dụng an toàn thẻ tín dụng là:

Ký tên vào băng chữ ký ở mặt sau thẻ ngay sau khi nhận được thẻ.
Luôn giữ thẻ ở nơi an toàn và bảo mật thông tin của thẻ.
Luôn bảo mật mã số PIN bằng cách:

 • Không lưu mã số PIN ở những nơi dễ bị lộ, ví dụ như không ghi ra giấy, không lưu trong điện thoại…
 • Không tiết lộ mã số PIN cho người khác, không giao thẻ cho người khác, kể cả người thân.
 • Khi giao dịch, tuyệt đối không để người khác quan sát trong khi đang nhập mã số PIN.
 • Tạo thói quen quan sát các thiết bị lạ được gắn trên ATM/POS.

Khi nhận được Bảng sao kê giao dịch, khách hàng cần kiểm tra chi tiết các giao dịch được liệt kê với các hóa đơn lưu giữ để đảm bảo sự khớp đúng.
Đảm bảo giao dịch được thực hiện nằm trong hạn mức có thể sử dụng tại thời điểm giao dịch
(Các) thẻ phụ sử dụng chung hạn mức với chủ thẻ chính. Chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ cùng chịu trách nhiệm các khoản dư nợ phát sinh trong sao kê theo quy định của SCB.
Xử lý khi mất thẻ: báo ngay với SCB và yêu cầu khóa thẻ tạm thời. Trường hợp khách hàng muốn mở khóa thẻ hoặc có yêu cầu khác vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng giao dịch của SCB.
Trường hợp gặp bất kỳ rắc rối nào phát sinh trong quá trình giao dịch liên quan đến thẻ (thẻ bị nuốt, số PIN không đúng, thẻ bị đánh cắp/thất lạc hoặc nghi ngờ thẻ bị lợi dụng...), khách hàng vui lòng gọi số Hotline của SCB được ghi ở mặt sau thẻ để được hỗ trợ.

Khách hàng có thể yêu cầu SCB tăng hoặc giảm hạn mức tín dụng không?

Trả lời

Khách hàng có thể yêu cầu giảm hạn mức tín dụng nếu hạn mức cao hơn nhu cầu sử dụng thực tế.

Khách hàng có thể yêu cầu tăng hạn mức tín dụng sau thời gian phát hành thẻ và có thu nhập tăng so với khi đăng ký thẻ (bằng cách cung cấp chứng từ xác minh thu nhập mới cho SCB).

Khi nào bị tính phí và lãi thẻ tín dụng quốc tế SCB MasterCard?

Trả lời

Phí và lãi thẻ tín dụng quốc tế SCB MasterCard bị tính trong các trường hợp sau:

Đối với giao dịch rút tiền mặt:

 • Phí rút tiền mặt được tính khi phát sinh giao dịch, bao gồm phí do Ngân hàng cung cấp dịch vụ và SCB thu.
 • Lãi được tính trên số tiền giao dịch kể từ ngày giao dịch được ghi nhận vào hệ thống đến ngày khách hàng thanh toán toàn bộ số tiền phát sinh

Đối với giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ:

 • Khách hàng bị tính lãi khi không thanh toán đủ toàn bộ dư nợ cuối kỳ đúng thời gian quy định.
 • Trường hợp không thanh toán hoặc thanh toán số tiền nhỏ hơn số tiền thanh toán tối thiểu được quy định trong bảng sao kê hoặc thanh toán sau ngày đến hạn thanh toán, ngoài lãi, khách hàng còn chịu thêm phí thanh toán trễ hạn.

Phí được thông báo theo biểu phí của SCB ban hành từng thời kỳ. Khách hàng có thể tham khảo Biểu phí mới nhất tại trang website: www.scb.com.vn hoặc tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch của SCB.

Dùng thẻ tín dụng quốc tế SCB MasterCard có thể giao dịch hay rút tiền mặt bằng đồng ngoại tệ được không?

Trả lời

Trong lãnh thổ Việt Nam, tất cả giao dịch thanh toán và rút tiền mặt đều được thực hiện bằng VND. Khi đi nước ngoài, khách hàng ở nước nào sẽ giao dịch thanh toán, rút tiền mặt bằng đồng tiền của nước đó.

Chuyển tiền ngoài hệ thống trên Internet Banking của SCB có lâu hơn kênh giao dịch tại quầy hay không?

Trả lời

Việc chuyển tiền ngoài hệ thống trên kênh Internet Banking hoàn toàn không lâu hơn kênh giao dịch tại quầy nếu không nói là có thể nhanh hơn! Nếu bạn thực hiện giao dịch trước 14h30 từ thứ hai đến thứ sáu của ngày làm việc thì giao dịch sẽ được thực hiện ngay trong ngày; nếu bạn thực hiện giao dịch sau thời điểm đó giao dịch sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Tuy nhiên, tùy thuộc vào Ngân hàng thụ hưởng (Ngân hàng nhận) ghi có nhanh hay chậm mà tài khoản của người thụ hưởng (người nhận) cũng có tiền sớm hay trễ.

Nếu tôi chuyển tiền cùng hệ thống SCB trên Internet Banking bị nhầm (người thụ hưởng) thì phải làm sao?

Trả lời

Nếu bạn chuyển nhầm thì người thụ hưởng có sẵn trong danh sách thường là người quen hoặc một người có quan hệ với bạn. Do đó, bạn có thể đàm phán với người thụ hưởng để yêu cầu hoàn lại tiền (qua kênh ATM, eBanking hoặc ủy nhiệm chi tại quầy), hoặc bạn cũng có thể yêu cầu SCB hỗ trợ trong việc hoàn lại tiền. Tuy nhiên, SCB không chịu trách nhiệm về kết quả của việc hoàn tiền do bạn chuyển nhầm.
Để tránh việc trường hợp này xảy ra, bạn vui lòng xem kỹ nội dung chuyển tiền trên mà hình xác nhận chuyển khoản trước khi nhập chuỗi bảo mật chuyển tiền đi

Chuyển tiền cùng hệ thống trên Internet hay SMS Banking có nhanh như chuyển tiền trên ATM hay không?

Trả lời

Việc chuyển tiền cùng hệ thống SCB trên kênh eBanking được thực hiện tức thì. Ngay khi tài khoản của bạn bị trừ thì cũng là lúc tài khoản của người thụ hưởng nhận được tiền.

Nếu bị đánh rơi, thất lạc hoặc nghi ngờ bị lấy cắp Token, tôi phải làm gì?

Trả lời

Đầu tiên, bạn nên đổi mật khẩu truy cập ngay khi có thể. Sau đó bạn liên hệ với điểm giao dịch của SCB để yêu cầu khóa ngay Token hoặc đề nghị cấp lại Token mới.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ eBanking, nếu tôi để lộ/quên mật khẩu… hoặc muốn thay đổi một số thông tin trên kênh eBanking, tôi phải liên hệ đâu để được hỗ trợ?

Trả lời

Khi bạn để lộ/quên mật khẩu…hoặc muốn thay đổi bất cứ thông tin nào trên kênh eBanking, bạn có thể liên hệ đến bất cứ điểm giao dịch nào của SCB để được hỗ trợ hoặc liên hệ số điện thoại 08 39206540 để được hướng dẫn cụ thể.

Hiện nay SCB có cách nào để khách hàng không cần đi đến Ngân hàng nhưng

Trả lời

SCB hiện nay đã triển khai dịch vụ Internet Banking, bạn không cần đến Ngân hàng để thực hiện mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. Chỉ cần một máy tính có kết nối mạng Internet cùng thiết bị bảo mật (Token) do SCB cung cấp, bạn có thể thực hiện mở tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn với nhiều loại hình linh hoạt đa dạng tại bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào.

Với một số điện thoại, tôi có thể đăng ký cho nhiều hợp đồng SMS Banking được không?

Trả lời

Với mỗi số điện thoại, bạn chỉ được đăng ký cho một mã khách hàng duy nhất (một hợp đồng SMS Banking).

Nếu tôi đánh rơi Token thì có rủi ro không?

Trả lời

Khi bạn bị mất hay thất lạc Token, chỉ cần thông báo ngay cho SCB để vô hiệu hóa Token đó. Nếu ai đó tình cờ nhặt được Token thì trên Token này không lưu lại bấc cứ thông tin nào của bạn cũng như thông tin về Ngân hàng. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng Token mới thì chỉ cần đăng ký tại bất kỳ điểm giao dịch nào của SCB.

Khi đến SCB nhận tiền kiều hối qua Western Union, tôi cần thực hiện thủ tục gì?

Trả lời

Khi được Người gửi tiền thông báo mã số chuyển tiền, Khách hàng có thể đến bất kỳ Điểm giao dịch nào của SCB, xuất trình một trong các loại Giấy tờ tùy thân còn thời hạn hiệu lực. Ngoài ra, Khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin và điền vào “Phiếu nhận tiền” (theo mẫu của SCB).
Lưu ý: tính chính xác của thông tin Họ và tên người nhận và Mã số nhận tiền (gồm 10 chữ số).

Tôi đang có Thẻ tiết kiệm tại SCB, tôi muốn chứng minh năng lực tài chính cho con của tôi đi du học có được không? Nếu được thì phải làm thủ tục gì?

Trả lời

Khi có nhu cầu chứng minh năng lực tài chính để phục vụ mục đich du học theo yêu cầu theo yêu cầu của bên cung cấp dịch vụ, Khách hàng có thể yêu cầu SCB xác nhận số dư Thẻ tiết kiệm/tài khoản tiền gửi/kỳ phiếu/chứng chỉ tiền gửi đã mở tại SCB hoặc yêu cầu SCB phát hành thư bảo lãnh. Trong trường hợp Khách hàng chưa có Thẻ tiết kiệm/tài khoản tiền gửi/kỳ phiếu/chứng chỉ tiền gửi tại SCB vẫn có thể yêu cầu SCB chứng minh năng lực tài chính của Khách hàng dưới hình thức SCB cho vay vốn để chứng minh năng lực tài chính cho chính Khách hàng.
Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào “Giấy đề nghị cung cấp thông tin tài khoản” (Theo mẫu của SCB) và xuất trình các giấy tờ sau:
• Giấy tờ tùy thân còn thời hạn hiệu lực.
• Thẻ tiết kiệm/Tài khoản tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi/Giấy tờ có giá do SCB phát hành và còn thời hạn hiệu lực.

Sau khi yêu cầu SCB xác nhận số dư tiền gửi tiết kiệm, tôi có thể rút tiền gửi tiết kiệm đó trước hạn được không?

Trả lời

Tùy theo yêu cầu xác nhận số dư của Khách hàng, sau khi SCB xác nhận số dư, Khách hàng có thể rút trước hạn Thẻ tiết kiệm đó hoặc không tùy từng trường hợp:

+ Nếu nội dung xác nhận số dư của Khách hàng tại thời điểm xác nhận (ngày…../…..giờ) theo nội dung trên tài khoản tiền gửi thì Khách hàng có thể tất toán trước hạn Thẻ tiết kiệm đó được hay không tùy vào quy định của sản phẩm tiết kiệm đã tham gia.

+ Nếu nội dung xác nhận số dư của Khách hàng trong thời kỳ (từ ngày …..đến ngày……) theo nội dung trên Thẻ tiết kiệm (thời kỳ này được bắt đầu kể từ ngày hoặc sau ngày Khách hàng mở Thẻ tiết kiệm và tối đa đến ngày đến hạn của Thẻ tiết kiệm tiền gửi đó) thì SCB sẽ thực hiện phong tỏa tài khoản tiền gửi của Khách hàng. Do đó, trong trường hợp này Khách hàng không thể tất toán trước hạn Sổ tiết kiệm đó.

Ngân hàng có dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước, cước điện thoại, cước Internet,… không? Thủ tục đăng ký dịch vụ như thế nào?

Trả lời

SCB đang cung cấp Dịch vụ thanh toán tự động hóa đơn trong nước cho tất cả các dịch vụ tiện ích của Khách hàng bao gồm: tiền điện, tiền nước, cước điện thoại, cước Internet,… và các loại cước phí khác mà Khách hàng muốn chi trả định kỳ (không giới hạn các dịch vụ nào).

Nếu Khách hàng chưa có tài khoản tiền gửi thanh toán tại SCB, SCB sẽ tiến hành mở tài khoản này MIỄN PHÍ cho Khách hàng.

Để đăng ký sử dụng dịch vụ, Khách hàng cần lập “Giấy đăng ký sử dụng kiêm Hợp đồng Dịch vụ thanh toán tự động hóa đơn trong nước” (theo mẫu cua SCB) và xuất trình các Giấy tờ sau:

+ Giấy CMND/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực của Khách hàng, Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu của tổ chức (nếu đăng ký cho tổ chức).
+ Trường hợp Khách hàng đăng ký thanh toán hóa đơn tự động cho người thân thì xuất trình thêm Bản sao CMND/Giấy tờ tùy thân của Người đó.
+ 01 Giấy báo cước/Hóa đơn thanh toán/Hợp đồng dịch vụ của 01 kỳ gần nhất của mỗi dịch vụ cần thanh toán.

Đồng thời, Khách hàng vui lòng tiến hành thay đổi địa chỉ gửi Giấy báo cước với Nhà cung cấp (chuyển từ địa chỉ của Khách hàng thành địa chỉ của SCB).

Thời hạn thanh toán séc là bao lâu?

Trả lời

Tờ séc được xuất trình trong vòng 30 ngày (ngày lịch) kể từ ngày ký phát và người ký phát có đủ khả năng thanh toán để chi trả cho số tiền ghi trên séc thì SCB sẽ thanh toán cho người thụ hưởng ngay trong ngày xuất trình hoặc ngày làm việc tiếp theo sau ngày xuất trình đó.
Tờ séc được xuất trình sau thời hạn xuất trình để thanh toán nhưng chưa quá 06 tháng kể từ ngày ký phát thì SCB vẫn có thể thanh toán nếu SCB không nhận được bất kỳ thông báo đình chỉ thanh toán tờ séc đó và người ký phát có đủ khả năng thanh toán.

Tôi bị mất Giấy CMND nhưng tôi có các loại giấy tờ khác như bằng lái xe, thẻ bảo hiểm, hộ khẩu… thì có thể nhận tiền do người thân chuyển không?

Trả lời

Đối với trường hợp Khách hàng là người nhận tiền nhưng bị mất Giấy CMND, Khách hàng có thể sử dụng các giấy tờ thay thế như Hộ chiếu/Đơn có mất Giấy CMND có dán hình và có xác nhận của cơ quan công an/Đơn cớ mất không dán hình có xác nhận của cơ quan công an và kèm theo các giấy tờ có hình ảnh của Khách hàng như Bằng lái xe, Thẻ công đoàn…

Tôi đã thực hiện chuyển tiền tại SCB, nhưng ghi sai số tài khoản người nhận, tôi phải làm như thế nào để điều chỉnh lại lệnh chuyển tiền?

Trả lời

Khi thực hiện chuyển tiền, Khách hàng cung cấp sai bất kỳ thông tin nào liên quan đến giao dịch như: tên người nhận/Số tài khoản người nhận/ngân hàng người nhận,…., Khách hàng cần liên hệ với Điểm giao dịch đã thực hiện chuyển tiền để làm thủ tục điều chỉnh thông tin đã sai.

Tôi có nhẫn vàng y, SCB có mua loại vàng này không?

Trả lời

SCB chỉ thực hiện giao dịch một loại vàng miếng SJC do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn phát hành. Do vậy, đối với các loại vàng khác, Khách hàng có thể giao dịch tại các Doanh nghiệp vàng trên thị trường.

Công ty tôi muốn mua một số loại ngoại tệ để thanh toán cho bên đối tác nước ngoài, SCB có bán những loại ngoại tệ nào?

Trả lời

SCB cung cấp Dịch vụ “Chuyển tiền thanh toán đa tệ” nhằm phục vụ cho các Khách hàng có nhu cầu chuyển tiền thanh toán quốc tế, đặc biệt trong trường hợp Khách hàng muốn thanh toán bằng các loại ngoại tệ mà SCB chưa niêm yết.
Dịch vụ này được thực hiện với 141 loại ngoại tệ đang được sử dụng trên thế giới.

GIỚI THIỆU HOTLINE 24/7

pic

Hotline 24/7 của SCB được chính thức ra mắt từ ngày 19/09/2014. Với đội ngũ tư vấn viên được đào tạo chuyên nghiệp cùng hệ thống tổng đài hiện đại, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách.

Phạm vi hỗ trợ qua Hotline 24/7

+ Tư vấn thông tin về các sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mãi của SCB.

+ Ghi nhận các ý kiến góp ý/thắc mắc/than phiền của Khách hàng

+ Hỗ trợ các nghiệp vụ Thẻ & Ngân hàng điện tử: Chi tiết phạm vi hỗ trợ

Các lưu ý khi KH liên hệ Tổng đài:

SCB được phép ghi âm nội dung cuộc gọi đến Hotline 24/7 của Khách hàng nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ hoặc làm cơ sở để giải quyết những thắc mắc/khiếu nại liên quan (nếu có).

Các thông tin Khách hàng cung cấp qua điện thoại sẽ được bảo mật tuyệt đối. SCB chỉ cung cấp cho Bên thứ 3 khi nhận được yêu cầu từ Cơ quan chức năng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Để đảm bảo cung cấp thông tin cho đúng chủ tài khoản, SCB khuyến khích Khách hàng sử dụng số điện thoại đã đăng ký với SCB để liên hệ Hotline 24/7, SCB được phép yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân và thông tin giao dịch liên quan đến tài khoản để xác minh. SCB không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng để lộ các thông tin cá nhân à thông tin tài khoản cho người khác biết khi họ sử dụng các thông tin này cung cấp cho SCB.SCB được phép từ chối trả lời hoặc ngắt kết nối đối với các cuộc gọi, email, nội dung trao đổi mang tính chất không lịch sự, có mục đích quấy rối.

Cước phí liên hệ 1800545438 (miễn phí), 19006538 (1.000 đ/phút)

 

top