Search
pic

CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ - RINH VỀ KIM CƯƠNG

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/11/2019 Đến hết ngày 31/12/2019.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế tại SCB

Xem chi tiết

 

top