Search
pic

SẮC XUÂN SCB 2020

Thời gian triển khai: Từ ngày 18/11/2019 Đến hết ngày 18/12/2019.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại SCB

Xem chi tiết
pic

LO GÌ VÉ TẾT – NGẠI GÌ QUÊ XA

Thời gian triển khai: Từ ngày 28/10/2019 Đến hết ngày 16/01/2020.
Đối tượng áp dụng: Tất cả Chủ thẻ SCB Visa/ Mastercard

Xem chi tiết
pic
pic

CÙNG THẺ SCB CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI

Thời gian triển khai: Từ ngày 16/10/2019 Đến hết ngày 04/12/2019.
Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ Quốc tế SCB, bao gồm: thẻ Tín dụng Quốc tế SCB Visa/Mastercard (TDQT) và thẻ Thanh toán Quốc tế SCB Visa/Mastercard (TTQT).

Xem chi tiết
pic

PHÁT HÀNH NGAY – QUÀ TRAO TAY

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/11/2019 Đến hết ngày 29/02/2020.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế SCB (bao gồm Visa và MasterCard, thẻ chính và thẻ phụ).

Xem chi tiết
pic

 

top