Search
pic

CÀNG MUA CÀNG MÊ CÙNG THẺ QUỐC TẾ SCB

Thời gian triển khai: Từ ngày 24/05/2019 Đến hết ngày 24/02/2020.
Đối tượng áp dụng: Tất cả chủ thẻ Quốc tế SCB (Visa/Mastercard).

Xem chi tiết
pic

PHÁT HÀNH NGAY – QUÀ TRAO TAY

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/08/2019 Đến hết ngày 31/10/2019.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế SCB (bao gồm Visa và MasterCard, thẻ chính và thẻ phụ).

Xem chi tiết
pic

 

top