SCB Vĩnh Phước - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Vĩnh Phước

 • 27 Đường Hai Tháng Tư, Phường Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  Tel: (258) 3544242
  Fax: (258) 3544244
  Thời gian giao dịch:
  Buổi sáng: 7h30–11h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
  Buổi chiều: 13h30–17h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 

top