SCB Quận 1 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Quận 1

  • Một phần tầng 1 (trệt) và một phần tầng 2, số 10B đường Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
    Tel: (028) 38181966
    Fax: (028) 38181967

 

top