SCB Phước Hải - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Phước Hải

  • 118 Thích Quảng Đức (đường A4 cũ) Khu đô thị VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
    Tel: (258) 3544242
    Fax: (258) 3544244

 

top