SCB Nhà Rồng - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Nhà Rồng

 • 119-121 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
  Tel: (028) 39142526
  Fax: (028) 39151414
  Thời gian giao dịch:
  Buổi sáng: 7h30–11h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
  Buổi chiều: 13h–16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 

top