SCB Nguyễn Sơn - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Nguyễn Sơn

  • 334 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
    Tel: (028) 62673223 - (028) 62673123
    Thời gian giao dịch:
    Buổi sáng: 7h30–11h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
    Buổi chiều: 13h–16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 

top