SCB Nguyễn Đáng - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Nguyễn Đáng

 • 86 Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
  Tel: (0294) 3860676
  Fax: (0294) 3860680
  Thời gian giao dịch:
  Buổi sáng: 7h30–11h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
  Buổi chiều: 13h–16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 

top