SCB Nguyễn Chí Thanh - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Nguyễn Chí Thanh

  • 463 - 465 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 15, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
    Tel: (028) 39562434
    Thời gian giao dịch:
    Buổi sáng: 7h30–11h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
    Buổi chiều: 13h–16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 

top